0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Phí gia hạn visa ở Hải Phòng

In bài này

Theo quy định tại Thông tư 190/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013 thì lệ phí visa ở Hải Phòng cho người nước ngoài được quy đinh như sau:

Phí gia hạn visa ở Hải Phòng

Gia hạn Visa ở Hải Phòng 1 tháng một lần lệ phí 45$

Gia hạn Visa ở Hải Phòng 1 tháng nhiều lần lệ phí 65$

Gia hạn Visa ở Hải Phòng 3 tháng nhiều lần phí 95$

Gia hạn Visa ở Hải Phòng 6 tháng nhiều lần phí 95$

Gia hạn Visa ở Hải Phòng từ 6 tháng trở lên phí 135$

Gia hạn Visa ở Hải Phòng 1 năm lệ phí visa 135$

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DU LỊCH NAM PHONG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.