0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Các thông tin về dịch vụ visa, gia hạn visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú ở Hải Phòng quý khách cần biết
Visa Hải Phòng
Visa Hải Phòng

Thủ tục giấy phép lao động ở tại Hải Phòng cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng theo quy định mới

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( có thời hạn trong 12 tháng)

- Lý lịch tư pháp theo quy định(có thời hạn không quá 6 tháng)

thu tuc giay phep lao dong o tai hai phong

- Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc, chứng chỉ..)

- 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu.

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

+ Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định cử người nước ngoài sang công ty tại Việt Nam làm việc.

+ Trường hợp làm việc cho người sử dụng lao động tại Hải Phòng: Hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận ký kết giữa 2 bên.

+ Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa 2 bên và giấy xác nhận làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 2 năm.

+Trường hợp chào bán dịch vụ: văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Hải Phòng để đàm phán cung cấp dịch vụ.

+ Trường hợp người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Hải Phòng để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

+ Trườn hợp nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật: Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ: nộp tại Sở lao động thương binh xã hội Hải Phòng hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục giấy phép lao động tại Hải Phòng cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng theo quy định mới

thu tuc giay phep lao dong tai hai phong

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( có thời hạn trong 12 tháng)

- Lý lịch tư pháp theo quy định(có thời hạn không quá 6 tháng)

- Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc, chứng chỉ..)

- 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu.

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

+ Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định cử người nước ngoài sang công ty tại Việt Nam làm việc.

+ Trường hợp làm việc cho người sử dụng lao động tại Hải Phòng: Hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận ký kết giữa 2 bên.

+ Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa 2 bên và giấy xác nhận làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 2 năm.

+Trường hợp chào bán dịch vụ: văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Hải Phòng để đàm phán cung cấp dịch vụ.

+ Trường hợp người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Hải Phòng để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

+ Trườn hợp nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật: Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ: nộp tại Sở lao động thương binh xã hội Hải Phòng hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục giấy phép lao động ở Hải Phòng cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng theo quy định mới

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( có thời hạn trong 12 tháng)

thu tuc giay phep lao dong o hai phong

- Lý lịch tư pháp theo quy định(có thời hạn không quá 6 tháng)

- Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc, chứng chỉ..)

- 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu.

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

+ Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định cử người nước ngoài sang công ty tại Việt Nam làm việc.

+ Trường hợp làm việc cho người sử dụng lao động tại Hải Phòng: Hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận ký kết giữa 2 bên.

+ Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa 2 bên và giấy xác nhận làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 2 năm.

+Trường hợp chào bán dịch vụ: văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Hải Phòng để đàm phán cung cấp dịch vụ.

+ Trường hợp người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Hải Phòng để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

+ Trườn hợp nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật: Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ: nộp tại Sở lao động thương binh xã hội Hải Phòng hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục giấy phép lao động Hải Phòng cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng theo quy định mới

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( có thời hạn trong 12 tháng)

thu tuc giay phep lao dong hai phong

- Lý lịch tư pháp theo quy định(có thời hạn không quá 6 tháng)

- Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc, chứng chỉ..)

- 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu.

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

+ Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định cử người nước ngoài sang công ty tại Việt Nam làm việc.

+ Trường hợp làm việc cho người sử dụng lao động tại Hải Phòng: Hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận ký kết giữa 2 bên.

+ Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa 2 bên và giấy xác nhận làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 2 năm.

+Trường hợp chào bán dịch vụ: văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Hải Phòng để đàm phán cung cấp dịch vụ.

+ Trường hợp người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Hải Phòng để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

+ Trườn hợp nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật: Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ: nộp tại Sở lao động thương binh xã hội Hải Phòng hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với sự am hiểu vững chắc về pháp luật Việt Nam cũng như sự kinh nghiệm trong nhiều năm xử lý hồ sơ cho hàng trăm, hàng ngàn khách hàng, Nam Phong - Dịch vụ gia hạn visa chuyên nghiệp ở tại Hải Phòng luôn lấy sự uy tín và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu.

Chúng tôi luôn hỗ trợ và giải quyết mọi trường hợp từ quốc tịch khó, quốc tịch thường làm nhanh làm khẩn, những khách hàng nhập cảnh vào Việt Nam sai mục đích, hay là visa quá hạn, gia hạn nhiều lần.

dich vu gia han visa chuyen nghiep o tai hai phong

Chúng Tôi Luôn Miễn Phí:

Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp và gia hạn visa Việt Nam.

Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn, chuẩn bị bộ hồ sơ chuẩn xin gia hạn và cấp mới visa Việt Nam trong mọi trường hợp khó, khẩn cấp.

Giải trình các vấn đề liên quan đến quá trình gia hạn thị thực cho người nước ngoài khi cơ quan nhà nước yêu cầu.

Hỗ trợ gia hạn cho các quốc tịch khó, các trường hợp visa quá hạn hay gia hạn nhiều lần.

NAM PHONG MANG ĐẾN CHO QUÝ KHÁCH MỘT GIẢI PHÁP GIA HẠN VISA TOÀN DIỆN

Đảm bảo tỷ lệ đậu 100%

Không giới hạn quốc tịch

Không giới hạn độ khó hồ sơ

Không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện

Hợp đồng minh bạch

Với sự am hiểu vững chắc về pháp luật Việt Nam cũng như sự kinh nghiệm trong nhiều năm xử lý hồ sơ cho hàng trăm, hàng ngàn khách hàng, Nam Phong - Dịch vụ gia hạn visa chuyên nghiệp tại Hải Phòng luôn lấy sự uy tín và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu.

Chúng tôi luôn hỗ trợ và giải quyết mọi trường hợp từ quốc tịch khó, quốc tịch thường làm nhanh làm khẩn, những khách hàng nhập cảnh vào Việt Nam sai mục đích, hay là visa quá hạn, gia hạn nhiều lần.

Chúng Tôi Luôn Miễn Phí:

Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp và gia hạn visa Việt Nam.

Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn, chuẩn bị bộ hồ sơ chuẩn xin gia hạn và cấp mới visa Việt Nam trong mọi trường hợp khó, khẩn cấp.

Giải trình các vấn đề liên quan đến quá trình gia hạn thị thực cho người nước ngoài khi cơ quan nhà nước yêu cầu.

Hỗ trợ gia hạn cho các quốc tịch khó, các trường hợp visa quá hạn hay gia hạn nhiều lần.

dich vu gia han visa chuyen nghiep tai hai phong

NAM PHONG MANG ĐẾN CHO QUÝ KHÁCH MỘT GIẢI PHÁP GIA HẠN VISA TOÀN DIỆN

Đảm bảo tỷ lệ đậu 100%

Không giới hạn quốc tịch

Không giới hạn độ khó hồ sơ

Không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện

Hợp đồng minh bạch

Với sự am hiểu vững chắc về pháp luật Việt Nam cũng như sự kinh nghiệm trong nhiều năm xử lý hồ sơ cho hàng trăm, hàng ngàn khách hàng, Nam Phong - Dịch vụ gia hạn visa chuyên nghiệp ở Hải Phòng luôn lấy sự uy tín và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu.

Chúng tôi luôn hỗ trợ và giải quyết mọi trường hợp từ quốc tịch khó, quốc tịch thường làm nhanh làm khẩn, những khách hàng nhập cảnh vào Việt Nam sai mục đích, hay là visa quá hạn, gia hạn nhiều lần.

dich vu gia han visa chuyen nghiep o hai phong

Chúng Tôi Luôn Miễn Phí:

Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp và gia hạn visa Việt Nam.

Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn, chuẩn bị bộ hồ sơ chuẩn xin gia hạn và cấp mới visa Việt Nam trong mọi trường hợp khó, khẩn cấp.

Giải trình các vấn đề liên quan đến quá trình gia hạn thị thực cho người nước ngoài khi cơ quan nhà nước yêu cầu.

Hỗ trợ gia hạn cho các quốc tịch khó, các trường hợp visa quá hạn hay gia hạn nhiều lần.

NAM PHONG MANG ĐẾN CHO QUÝ KHÁCH MỘT GIẢI PHÁP GIA HẠN VISA TOÀN DIỆN

Đảm bảo tỷ lệ đậu 100%

Không giới hạn quốc tịch

Không giới hạn độ khó hồ sơ

Không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện

Hợp đồng minh bạch

Với sự am hiểu vững chắc về pháp luật Việt Nam cũng như sự kinh nghiệm trong nhiều năm xử lý hồ sơ cho hàng trăm, hàng ngàn khách hàng, Nam Phong - Dịch vụ gia hạn visa chuyên nghiệp Hải Phòng luôn lấy sự uy tín và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu.

Chúng tôi luôn hỗ trợ và giải quyết mọi trường hợp từ quốc tịch khó, quốc tịch thường làm nhanh làm khẩn, những khách hàng nhập cảnh vào Việt Nam sai mục đích, hay là visa quá hạn, gia hạn nhiều lần.

dich vu gia han visa chuyen nghiep hai phong

Chúng Tôi Luôn Miễn Phí:

Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp và gia hạn visa Việt Nam.

Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn, chuẩn bị bộ hồ sơ chuẩn xin gia hạn và cấp mới visa Việt Nam trong mọi trường hợp khó, khẩn cấp.

Giải trình các vấn đề liên quan đến quá trình gia hạn thị thực cho người nước ngoài khi cơ quan nhà nước yêu cầu.

Hỗ trợ gia hạn cho các quốc tịch khó, các trường hợp visa quá hạn hay gia hạn nhiều lần.

NAM PHONG MANG ĐẾN CHO QUÝ KHÁCH MỘT GIẢI PHÁP GIA HẠN VISA TOÀN DIỆN

Đảm bảo tỷ lệ đậu 100%

Không giới hạn quốc tịch

Không giới hạn độ khó hồ sơ

Không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện

Hợp đồng minh bạch

cong ty gia han visa o tai hai phong

Bạn đang cần dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài tại Hải Phòng nhưng không biết phải làm như thế nào? Nam Phong là công ty gia hạn visa ở tại Hải Phòng chuyên hỗ trợ dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài với thủ tục hồ sơ đơn giản, tư vấn miễn phí. Cam kết gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài nhanh 100% đúng theo yêu cầu của khách hàng

Bạn đang cần dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài tại Hải Phòng nhưng không biết phải làm như thế nào? Nam Phong là công ty gia hạn visa tại Hải Phòng chuyên hỗ trợ dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài với thủ tục hồ sơ đơn giản, tư vấn miễn phí.

cong ty gia han visa tai hai phong

 

Cam kết gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài nhanh 100% đúng theo yêu cầu của khách hàng

Visa Hải Phòng - Visa chuyên nghiệp tại Hải Phòng

Dịch vụ Visa chuyên nghiệp tại Hải Phòng với đầy đủ các dịch vụ như giấy phép lao động, gia hạn visa tại Hải Phòng, công văn nhập cảnh, thẻ tạm trú. Chúng tôi cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất với thời gian nhanh nhất cho khách hàng tại Hải Phòng.

Liên hệ với chúng tôi.

0936.760.169

Visa Hải Phòng - Visa chuyên nghiệp

Visa Hải Phòng chuyên cung cấp các dịch vụ Visa, gia hạn visa tại Hải Phòng, chúng tôi mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ Visa tốt nhất trong thời gian nhanh nhất với mức chi phí phù hợp nhất.


Địa chỉ: 631B Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Hải Phòng.

 Hotline: 0936.760.169 - 0782.114.666

 Email: visahaiphong1102@gmail.com

X

Bạn cần Hỗ trợ